english
Vergrootglas op mijn
wereld


Met de elleboog steunend op tafel staar ik naar het glas water in mijn hand. In het glas een Eiffeltoren, van ijs, schommelend, drijvend. Met een polsslag keert hij zich om als een virtueel model! Zo kan ik het kleine replica in mijn hand laten tollen. Ondertussen droom ik van zijn 317 meter ware aard en vraag ik me af: “Wat zou het zijn om er één op de zuidpool te bouwen? - ondanks de vele replica’s wereldwijd, lijkt me dit door zijn locatie een in uniciteit veilige gedachte - En bouw ik dan beter eerst een model in mijn ijskast of godverlaten ijshal?” Snel merk je dat dit dromen geen grenzen kent en ergens toe leidt wat met één reuzen­sprong onmogelijk was geweest.

Met een zelfde overtuiging kreeg "Plan B” steeds meer vorm. Een hoofd­podium voor ideeën van het tweede plan waar­bij vluchtige of door­gronde gedachtes in woord en beeld worden om­schreven. Samen vormen ze de fundering voor grootse plannen die zich - let wel voorlopig - het best als storm tot een glas water verhouden. Het vergroot­glas dat je als kind gebruikt om door het water heen de figuren van je tekening groter, bijna levend te maken. Zo zal ook Plan B met deze krant als vergroot­glas op mijn wereld fungeren.
eiffel
Opinie /
Overheid financiert
student met woning


Op dit moment vliegt de financiële crisis ons om de oren waar­door we louter nog een eco­nomische discussie voeren. Zo ook in het onder­wijs, waar de student vaker de ezelsoren dan de afstudeerbaret op heeft. Is de student nog wel de hoek­steen van de samen­leving? Met langstudeer­boetes, studie­financiering, studie­schuld en afbe­taling­stermijnen worden hij en zij steeds meer het verdomhoekje in gedreven. De overheid staart zich blind op remedies uit het verleden. "Kunnen we deze toekomst niet anders vormgeven en welke rol kan architectuur hierin spelen?"
Architectuur /
Barak, een reeks
éénkamerhuizen


De Barak Serie is het resultaat van de koppeling tussen mijn architectuurop­leiding en het product­ontwerp van de voorbije 6 jaar. Noem het product­architectuur waarvoor gestelt dat: zoals een tafel, stoel, salontafel en kamer­lamp een serie kunnen vormen voor design; kan een woon­kamer, keuken, slaap­kamer en bal­kon dit voor de architectuur zijn. Voor mij is dit bouwen aan een instru­mentarium en niet het gevecht met dat ene gebouw en al zijn problemen aan­gaan. Nabij Kortrijk werd de eerste opdracht binnen de Barak Serie gegeven. Barak W, een tuin­verblijf!
Product /
Madame Vermeersch
wanted


De wereld van de salontafel is die plek waar iedere bewoner, blijvend of en passant zijn sporen nalaat. Er wordt aan gelezen, gedronken en gegeten. Zo is de salontafel het centrum van de woonkamer zelf de volledige woning! Maar waarom is, in verhouding tot de honderden stoelen en tafels, het aanbod salontafels zo gering? Waarom is de Elliptical Table van Charles & Ray Eames nog steeds een zeldzaam antwoord en kan je tegen een democratische prijs uitsluitend bij IKEA terecht? Madame Vermeersch wil deze vragen beantwoorden maar zoekt een producent! pagina 5
Stedenbouw /
Grensstad
versus Randstad


Met de Prijsvraag "Poorten van Fryslan" gaf de provincie Friesland opdracht voor een nieuw te ont­werpen Landmark dat de grens­overgang nabij Lemmer, drachten, Wolvega en de Afsluitdijk zou mar­keren. Een uit­dagende vraag­stelling waaraan enkel een Landmark met toekomst­visie recht kan doen. Dus geen Madurodam. Noch een bronzen totem of ander Landmark voor het verleden! Maar een Landmark dat, voorbij deze stilstand, voor toekomst staat: GRENSSTAD, de vlag op het Friese vlaggen­schip waar­mee Friesland pal tegenover de Randstad kan staan! pagina 6


info@brunovermeersch.be / 0031 6 10864492