PLAN  B OPINIE   <   >
Klein duimpje en de Zevenmijlslaarzen
In de architectuur schermt Dubai met zijn duizend meter hoge toren, Koolhaas met “Big Motherfuckers” en de Foster’s, Jean Nouvel’s blijken het kleine niet meer te eren. Wat klein is wordt over het hoofd gezien. Het krijgt de stempel “niet interes­sant”, “niet interes­sant genoeg”, of “hier verdien ik mijn boter­ham niet mee”. Ontwerp­bureau’s zijn reuzen geworden die je met wat kruimels niet meer kan voeden. Als klap op de vuur­pijl zijn er de studerende of beginnende Architecten die met de stroom mee renderingen maken van gebouwen die ze nooit en zeker niet binnen­kort kunnen realiseren. Het mag duidelijk zijn: in deze poel wil men zich als beginnend ontwerper, jong architect niet mengen. Als een big liggen woelen om alleen leuk te worden bevonden omdat je met wat visualisaties schattig kan knorren. Bedank hiervoor en ga voor de architectuur van de eerste 30 vierkante meter.

Belgisch model

Hoe je het ook went of keert, archi­tectuur heeft een ondergrens. Dat is architectuur! Het overige niet.
Met een vereenvoudigde bouwaan­vraag, of naar Belgisch model, vergunning­svrije zone wordt deze grens - dertig vierkante meter, een kroonlijsthoogte van drie tot een nokhoogte van vier en een halve meter - een fysiek omschreven lijn. Boven deze grens is het project architectuur waardig, daar onder is de architect van zijn taken ontslagen en is alles vogelvrij verklaard met noemers als: aanbouw, veranda, carport, berging, balkon, bijkeuken, garage, groenkas, zwembad, dierenhok en terras. Verant-woordelijkheid verdwijnt waardoor binnen de grenzen van dit vergunningsvrije gebied de bouwheer op goed vertrouwen in het ijle wordt gelaten. Gevolg is dat de bouwheer met al deze ruimte geen blijf weet, om zich heen gaat kijken om vervolgens de aanbouw, berging of tuin van de buren te imiteren.

We kunnen dus zeker stellen dat door regelgeving en desinteresse van de architectuur een vacuüm ontstond.
Een leemte waarbinnen economische snelle modellen zoals bouwmarkt­blokhutten, sauna’s, veranda’s en bankirai schuttingen grote sier zijn gaan maken.
Met andere woorden, waar door de vereenvoudiging van procedures plots alles kon, gebeurt er niets. Het verhoopte niets van de beleidsmaker. Want dat het vereenvoudigen een zee aan mogelijkheden zou opleveren was louter een alibi dat de ware toedracht moest maskeren. Namelijk het reduceren van het aantal aanvragen om zich zo op de essentie binnen
Voorop vooraanstaande architecten, in hun zog jonge en studerende architecten en achterin Klein duimpje zorgzaam strooiend met kruimels.
Bewerkte illustratie van Gustave Doré.
architectuur en stedenbouw te concentreren: het hoofdgebouw, de straat, de gevel. Noem dit maar concentreren op de voordeur met de achterdeur wagenwijd open, waar langs de bouwmarktblokhutten in veelvoud binnen komen.

Commercieel model
Behalve het ontstaan van een vacuüm kunnen we omgekeerd wel schrijven dat die leegte een substituut heeft gekregen waar lering uit valt te halen. Zo verwerden de kruimels van de architectuur producten en bij gevolg onderdeel van commerciële denk­patronen. Series werden uitgedacht en tegen een realistische prijs op de markt geplaatst. Hierbij werd de kwantiteit van vraag en aanbod één op één afgestemd. Het ging niet meer over die ene vraag waar steeds een architecturale oplossing bij werd bedacht, maar over het vinden van een antwoord op een groter aantal vragen. Prijs en maak­baarheid waren hierbij het grootste belang. Met andere woorden, de kruimels van de archi­tectuur die door architecten van tafel werden geveegd zijn maar al te gretig door producenten opgepikt.

Jammerlijke consequentie van dit economische en pragmatische denken
is het gebrek aan een uitgesproken verschijningsvorm. De zelf te schil­deren blokhut, die paar palen en een golfplaat die een car­port moet voor­stellen of de plomb aangebouwde aluminium veranda; Decennia-lang pachten ze het uit­hang­bord van expansie en welstand te zijn!
Het tegendeel - dat ze garant staan voor een wereld gehuld in smaakloze anonimiteit - zou dichter bij de waarheid zijn. En ondanks dat de maak­baarheid met de instrumenten van nu zoals de computer en cnc-apparatuur een enorme sprong voor­waarts heeft gemaakt, zijn deze pro­duc­ten niet geëvolueerd, noch esthetisch gegroeid. Stilstand! Laat dit ook de reden zijn: het onveranderd uit­er­lijk, dat ze met zoveel zijn. Een wereld die - op de massa van het anonieme na - alle esthetische en beel­dende kwaliteiten ontbeert! Desalniet­temin zijn deze bouw­sels, producten nog steeds het enige antwoord op alle vragen. Waarom worden nieuwe mogelijkheden niet aange­boord? Is het wachten op de financiële afschrijv­ing van een product ver voorbij zijn houdbaarheidsdatum? Of op een gene­ratie anders denkende architecten?

Het is tijd om de sluier te lichten en de ware verrommeling van het
privé­terrein in de ogen te kijken. Tijd om te kijken naar die gebieden die door de economie werden gemarkeerd en vooral tijd voor architecten om de verantwoordelijkheid opnieuw op te nemen. Zo moeten we serieproductie opnieuw koppelen aan esthetiek en daarom kwantiteit niet vervangen door limited editions - nu schering en inslag - maar vermenigvuldigen met deze zodat series opnieuw in de breedte kunnen groeien. We moeten zoeken naar een manier van denken en ontwerpen als leidraad voor een serie, waarbij je met techniek van ieder product een uniek nummer maakt.
Zoals een tafel, stoel en kamerlamp een serie kunnen vormen voor design, moet een woonkamer, keuken, slaapkamer, terras en balkon dit ook voor de architectuur kunnen zijn. Jonge architecten moeten bouwen aan een instrumentarium dat zich met de jaren uitbreidt en verspreidt. Dus niet het gevecht aangaan met dat ene gebouw en al zijn problemen, maar het experiment met de kleine vragen die in complexiteit een navenant antwoord verlangen.

Dit is het gebied waar de vraag en de administratieve eenvoud alles mogelijk maakt. Het onderzoeksveld waar we de architectuur studenten moeten onderwijzen en waar jonge architecten moeten leren vliegen. Want nu beleidsmakers met vereenvoudigde procedures barrage hebben gemaakt en bouwmarkten het pad hebben geplaveid, kan niets jonge architecten nog weerhouden om afgaand op de uitgestrooide kruimels met zevenmijlslaarzen de architectuur te bestormen. Richt niet louter je pijlen op de virtuele wereld van duizend vierkante meter architectuur prijsvragen, maar op het niemandsland waar bouwmarkten op dit moment de rode loper domineren. Het gebied van de bijkomstigheid functies, de tweede noodzaak! Het Plan B!

bv